Sunday, June 09, 2013

New Scrap Journal - First pages

Finally I can share the first ready pages in my New Scrap Journal (here is the post about it) with you.  I doodled some elements which I cut out and arranged in a Scrap Journal. Why did I decide to devote my first thing to running? Well, I started running in February this year. Before I had never thought I could run as it had been my weak point since forever. I like doing sports and this year I felt the great need for doing something outside (not going to the gym or fitness club). I wanted to give running a try. 

W końcu mogę pokazać pierwsze strony z moimi Scrapami (tu jest post o nowym zeszycie).  Na osobnej kartce narysowałam różne elementy, które następnie ułożylam i nakleiłam w notesie. Dlaczego poświęciłam pierwszą pracę na bieganie? Biegać zaczęłam w lutym tego roku. Wcześniej nigdy bym nie pomyślała, że tak bardzo polubię bieganie. Lubię uprawiać sporty, a w tym roku poczułam potrzebę uprawiania sportu na zewnątrz (nie tylko zajęcia z fitnessu). Postanowiłam więc dać szansę bieganiu.


I started slowly combining running and walking. In the very beginning I had my first knee injury and I had a three-week break. I was amazed that after the break running was easier for me, my muscles started working properly and now a 10km run is not a problem for me. What's more, I feel great and stronger after running! Now I can't imagine a day without even a short run. Unfortunately, I can't run every day, but usually 4 times a week you can see me wearing my pink running T-shirt;) 

Zaczęłam pomału łącząc bieganie z chodzeniem. Na początku (po 10 treningu) doznałam pierwszej kontuzji kolana i musiałam zrobić sobie przerwę na trzy tygodnie. Byłam pod wrażeniem, kiedy po przerwie bieganie było coraz łatwiejsze. Moje mięśnie odżyły i teraz przebiegnięcie 10km nie stanowi dużego problemu (raczej przyjemny wysiłek). Niestety nie mogę biegać codziennie, ale zazwyczaj 4 razy w tygodniu można mnie spotkać w różowej koszulce biegowej;)


That's my story of running in a nutshell. Below you can see a part of a different page which I hope will be finished soon:) I made this pop-up with Robert Sabuda's template but colors are my idea.

To w skrócie moja historia biegania. Poniżej fragment projektu innej strony, którą mam nadzieję wkrótce też pokazać. Pop-up wykonałam używając szablonu Roberta Sabudy. kolorki to moja inwencja twórcza;)

Monday, June 03, 2013

Paper Art - Papierowa Sztuka


I've been ill for 5 days now. I feel awful but at the same time I can't stand lying in a bed. Doodling is one of the things that keep me occupied for hours. I was browsing through the Internet when I saw geometric paper art. I immediately knew I have to do some of my own!

Jestem chora od 5 dni. Czuję się okropnie, ale mam równocześnie dość leżenia w łóżku. Bazgrolenie jest jedną z tych rzeczy, które potrafią zająć mnie godzinami. Przegladając różne stronki w Internecie  znalazłam zdjęcia papierowych brył. Od razu chciałam mieć taką u siebie!
 

I knew the shape I wanted to achieve so I started folding paper. When I had the template ready, I  doodled on 12 pieces. This was a long process - it took me all day! But how much fun it was! Next I glued the shapes together and tadam:D I prepared a template with instructions so you can download it and make your own art. You can doodle on the template or put some photos/pictures on it. It would be a good idea to give one to your child and ask him or her to draw/paint something.

Wiedziałam, jaki chcę mieć kształt mojej bryły, więc zaczęłam składać papier by spróbować osiągnąć cel. Kiedy miałam już siatkę mojej bryły, powieliłam ją 12 razy i na każdej narysowałam jakieś wzorki. Był to długi proces - zajął mi cały dzień! Ale jednocześnie ile przy tym było frajdy:) Następnie skleiłam kształty razem i proszę! Gotowe! Przygotowałam szablon z instrukcją, jak zrobić taką bryłę, więc każdy może sobie ściągnąć i zrobić swoją własną sztukę. Można porysować szlaczki, nakleić zdjęcia czy obrazki. Dobrym pomysłem będzie też poproszenie dziecka o pomoc w rysowaniu po szablonie.


Ready paper art can be used as a decoration of your desk or you can make 4 or more and make a mobile or garland. I'm going to hang mine and two more over a coffee table in a living room. It's a pity I have to go back to work.

Gotowa bryła może posłużyć za dekorację biurka. Można też zrobić 4 czy więcej i zrobić z takich brył mobila lub girlandę. Ja dorobię jeszcze dwie i powieszę nad stolikiem w pokoju dziennym. Szkoda, że już trzeba wracać do pracy:(


Height: about 20-25 cm.
Wysokość: około 20-25 cm.

Saturday, June 01, 2013

Changes in my balcony garden - Zmiany w balkonowym ogródku


Why do I love our balcony? Because there are green trees around it, you can listen to birds tweeting and I can grow a wide variety of plants there. It's not so big (1,20x6m) but I tried (not tried - succeeded;)  to fill every empty space with some plants.

Dlaczego kocham mój balkon? Ponieważ otaczają go zielone drzewa, mogę posłuchać śpiewu ptaków i mogę hodować różnego rodzaju roślinki. Balkon nie jest zbyt wielki (1,20x6m), ale starałam się (a nawet chyba mi się udało;) wypełnić każdą wolną przestrzeń roślinkami.


Do you remember my wooden box rock garden? As I read on the labels all the plants should be slow growing ones. You can see in the picture above how slow they are - you barely can see the rocks!

Pamiętacie mój skrzyniak?  Na etykietkach było napisane, że roślinki rosną bardzo powoli. Na powyższym zdjęciu widać, jak bardzo powoli - już kamyczków nie widać!


About a month ago I showed you how to make a vertical garden in a wooden palette. I was wondering if it would be a good place for plants as there isn't so much space for soil. The plants, especially pepper mint and lettuces seem to love the spot and they grow really fast! I have to find some good recipes to use the mint leaves. So far, I've used them to make spaghetti carbonara and mojito.

Około miesiąc temu pokazywałam, jak zrobić ogródek w drewnianej palecie. Zastanawiałam się wtedy czy to na pewno będzie dobre miejsce dla roślinek, ponieważ nie ma tam dużo miejsca na ziemnie. Roślinki, a szczególnie mięta i sałaty uwielbiają swoje miejsce w palecie i rosną na prawdę szybko! Muszę znaleźć jakieś fajne przepisy na wykorzystanie liści mięty. Jak na razie używam ich tylko do carbonary i mojito;)


I've also got 6 kinds of tomatoes. I planted them outside too early and I had to cut some leaves but now they're doing fine. I can't wait for my homegrown tomatoes! In the other corner I have gooseberries and redcurrant. Both have green fruit, so I just have to wait for some more sun.

Na balkonie mam również 6 gatunków pomidora. Zasadziłam je jednak zbyt wcześniej na zewnątrz i musiałam oberwać trochę listków, ponieważ zamrzły. Teraz rosną całkiem nieźle. Już nie mogę się doczekać domowych pomidorków! W innym kącie balkonu mam agrest i czerwoną porzeczkę. Obie mają już zielone owoce, więc z niecierpliwością czekam na słońce.


There are plenty things that can be eaten but I also have some flowers. I bought a summer flower mix seeds. First it looked like lettuce but now there are different kinds of green leaves in the pots and I hope there are going to be some colorful flowers soon.

Mam dużo rzeczy do jedzenia na balkonie, ale mam też trochę kwiatków. Kupiłam mix nasion kwiatów letnich. Na początku wyglądały jak sałata, teraz jednak widać różnorodność liści i czekam aż pojawią się kolorowe kwiaty.


And what about you? Do you have any plants on your balcony?

A Wy? Hodujecie jakieś roślinki na balkonach?