Sunday, August 21, 2016

Ahoy!


Today I want to show you my attempt at a great DIY project which I found at Handmade Charlotte blog. It's a simple, funny and creative idea - perfect to make at the end of holidays.

Dziś chciałam pokazać moje podejście do projektu DIY, który znalazłam na blogu Handmade Charlotte.  Jest to prosty, zabawny i kreatywny pomysł - idealny na zakończenie wakacji.


To make these little cute sailboats you don't need any special things. Everybody should find some string or thread, nice paper and a toothpick. If you don't have three wine corks... Well, what should I say? Have a romantic dinner or a party with your friends :D

Do zrobienia tych malutkich żaglówek nie potrzeba żadnych specjalnych materiałów. Każdy znajdzie u siebie kawałek sznurka albo nici, ładny papier i wykałaczkę. Jeśli nie macie korków z wina... Cóż mogę powiedzieć? Zróbcie romantyczną kolację lub spotkajcie się z przyjaciółmi :D


3 corks will make our boat. Put them together. As I noticed, some corks are longer, some are shorter so choose even corks or cut them if you want.

3 korki będą naszą łodzią. Połóż je razem. Jak zauważyłam, niektóre korki są dłuższe, inne krótsze, więć wybierz równe korki albo je przytnij jeśli chcesz.


Wind your string around the corks and tie a knot.

Owiń sznurek naokoło korków i zawiąż.


Cut a triangle which will be your sail. Make one tiny hole at the top and one at the bottom of it. Then put a toothpick inside.

Wytnij trójkąt, który będzie żagielkiem. Zrób małą dziurkę na górze i na dole żagla. Następnie przełóż przez nie wykałaczkę.


Stick the toothpick to your boat and your sailboat is ready!

Wbij wykałaczkę do łódeczki i żaglówka jest gotowa!


Now you can fill a jar with water and put there your boat. I guess this can be a nice decoration that will bring memories of previous holidays. I put to my jar some seashells which I found on Bali during my last holidays - it's a nice display!

Teraz możesz napełnić słoik wodą i włożyć do niego łódkę. Myślę, że jest to fajna ozdoba, która będzie przypominać mijające wakacje. Do mojego słoika włożyłam muszelki, które znalazłam na Bali podczas moich ostatnich wakacji. 


Such a jar with a sailboat will be also a perfect decoration for a marine or pirate themed birthday party :D Children can make the sailboats during the party or they can get them as party favors! You can also fill the bath with water, put there a sail boat and blow the wind into the sail to see how fast it can move. It can be an exciting game for your kids!

Taki słoik z żaglówką będzie też fajną dekoracją na stole podczas pirackiego lub morskiego przyjęcia urodzinowego. Dzieci mogą same zrobić łódeczki na przyjęciu lub dostać je jako prezenty. Można też napełnić wannę wodą i dmuchać w żagielki, żeby zobaczyć jak szybko porusza się łódka. Może to być ekscytująca zabawa dla dzieci :D

No comments:

Post a Comment