Tuesday, August 23, 2016

Let's Make a Mixtape!


Do you remember the times when all the songs were on cassettes? Let's move back in time and make this cool mix tape!

Pamiętacie czasy piosenek na kasetach? Przenieśmy się w czasie i zróbmy oldschoolową składankę! 


You need to prepare a USB stick with some music of your choice and an old cassette.

Przygotuj pendrive'a z muzyką oraz starą kasetę.


Use a screwdriver to remove the screws. Some cassettes don't have them, you have to just "open" them.

Użyj śrubokręta, żeby pozbyć się śrubek. Niektóre kasety ich nie mają wystarczy wtedy otworzyć je delikatnie.Remove all the parts from the cassettes. As you see there are many leftovers.

Usuń wszystkie części z wnętrza kasety. Jak widać, sporo tego jest.


The most difficult part is removing a piece of plastic from the cassette to make a hole for your USB stick. I used special scissors but you can also try to heat some metal and melt this part of your cassette. Just be careful no to harm yourself and not to break the cassette.

Najtrudniejszym etapem jest usunięcie kawałka plastiku z kasety po to, żeby zrobić dziurę na pendrive'a. Ja użyłam specjalnych nożyc, ale myślę, że z powodzeniem można rozgrzać kawałek metalu i stopić tę część kasety. Uważajcie, żeby nie zrobić sobie krzywdy i nie połamać kasety.Place your USB stick inside the cassette and put back the screws.

Umieść pendrive'a wewnątrz kasety i włóż spowrotem śrubki.


Decorate the tape with pieces of paper, stickers or paint it. I used the tape to fill the gift box.

Udekoruj taśmę kawałkami papieru, naklejkami albo ją pomaluj. Wykorzystałam taśmę do wypełnienia pudełka na prezent. 


Give your mix tape and listen to music :D

Podaruj składankę i posłuchaj muzyki :DNo comments:

Post a Comment