Wednesday, February 06, 2013

Eco Soap Workshop - Mydło na czas kryzysuThe workshop which I attended last weekend was part of the Zamek Cieszyn's 8th birthday celebration. I learned how to make soap! It's so easy that everyone can do it at home. However you have to be careful as some chemicals have to be used in the process of soap making.

Warsztaty, w których wzięłam udział w ostatni weekend, były częścią obchodów 8 urodzin Zamku Cieszyn. Nauczyłam się robić mydło:) Jest to proste i można zrobić takie mydło samemu w domu. Jednakże trzeba uważać ponieważ używać będziemy wodorotlenku sodu.


We made eco soap that can be used to clean everything (floors, glass, sink,...) but not your body. To make your soap you'll need:
- 1L used cooking oil (if you use fresh oil your soap won't be so eco:) 
- a plastic/ stainless steel bowl and ladle (both withstanding the temperature of 70°C and higher)
- 150 g NaOH
- 300 ml water
- moulds (you can use empty food containers)
- a few drops of scent of your choice

Na warsztatach robiliśmy ekologiczne mydło, które może być użyte do czyszczenia wszystkiego (podłogi, szkło, zlew,...) tyko nie do ciała;) By zrobić mydło przygotuj:
- 1L używanego oleju (jesli użyjemy świeżego, nasze mydło nie będzie już takie eko:)
- plastikowa bądź nierdzewna stalowa miska i chochla (obie powinny wytrzymać temperaturę 70°C lub wyższą)
-  150g NaOH
- 300 ml wody
- foremki (świetnie sprawdzą się puste opakowania po jogurtach, itp)
- kilka kropli olejku zapachowego

As you can see in the pictures above, you should wear gloves and a mask. Wearing a mask is important because when you mix NaOH with water some gases are produced that could be harmfull. It's also important to make the soap in a room with windows that can be opened.

Jak widać na zdjęciach, trzeba ubrać rękawice i maskę ochronną. Jest to ważne ponieważ wodorotlenek sodu jest substancją żrącą i mieszany z wodą tworzy opary, które mogą być dla człowieka szkodliwe. Ważne też by robić mydło w pomieszczeniu, które da się wywietrzyć.
 
Add NaOH to the bowl and slowly pour water. You can cover the top of the bowl for two minutes and then start stirring until NaOH dissolves in water and the liquid is clear. You can do this part outside so that you won't breath in the fumes. As you will notice the temperature of the liquid will become higher due to the chemical reaction.

Do miski dajemy NaOH i powoli wlewamy wodę. Można zakryć miskę na dwie minuty i następnie mieszamy tak długo, aż wodorotlenek rozpuści się w wodzie. Można to robić na zewnątrz, wtedy opary nam nie zaszkodzą na pewno;) Co szybko da się zauważyć, temperatura płynu znacznie wzrasta przez zachodzące reakcje chemiczne.
 
When your liquid is clear and cools down to body temperature, pour the used cooking oil and stir again until the liquid thickens. Next pour your mixture into the moulds. Leave it for two-three days and when it becomes hard take it out. Leave your soap to dry. It's a long process and can take 4-6 weeks! You must be patient. If you plan to give your soaps as gifts remember about this stage and prepare the soaps in advance.

Kiedy substancja jest klarowna i temperatura spadnie do temperatury ciała, wlewamy olej i mieszamy znowu dopóki mikstura nie zgęstnieje. Następnie wylewamy ją do foremek. Zostawiamy tak na dwa-trzy dni i kiedy stawrdnieje usuwamy z foremek. Mydło musi wyschnąć porządnie - jest to długotrwały proces i zabiera 4-6 tygodni! Trzeba być cierpliwym:) Jeśli planujemy zrobić mydła jako prezenty, trzeba odpowiednio wcześniej zacząć działać.
 

 
My soaps are in the drying stage now;) They are turning white now. The final colour depends on the oil quality - the better quality the whiter your soap is.

Moje mydła są na etapie wysychania. Robią się już białe. Ostateczny kolor zależy od jakości oleju - im lepsza jakość tym lepsze mydło wychodzi.
 
Ying-Ju Lin was a great teacher who showed us how to make soap. She also told us that if you want to make body soap you have to use fresh oil. Please take a time to visit JooSoap website to learn more about eco-friendly soap.

Ying-Ju Lin była wspaniałym nauczycielem i w fajny sposób pokazała, jak zrobić mydło. Powiedziała nam tez, że jeśli chcemy zrobić mydło  do ciała, to musimy użyć świeżego oleju. Odwiedźcie stronę JooSoap by dowiedzieć się więcej na temat eko-mydła!


No comments:

Post a Comment