Friday, August 12, 2016

A Paper Bag Cookbook - Książeczka kucharska z papierowych torebek


One of my friends, Basia, had birthday a few days ago. As she loves handmade gifts I decided to prepare something special for her. She started baking cakes two weeks ago and she really likes it, so I got and idea to prepare a little cookbook with my favourite and tested recipes for different cakes.

Moja przyjaciółka, Basia, parę dni temu miała urodziny. Jako, że Basia uwielbia ręcznie robione prezenty, zdecydowałam się przygotować dla niej coś specjalnego. Niedawno Basia zaczęła piec ciasta i bardzo to polubiła, stąd mój pomysł by przygotować jej małą książkę z wybranymi i sprawdzonymi przepisami na moje ulubione ciasta. 


As you can see, you don't need many things to make such a book :D

Jak widać, nie potrzeba wcale wiele rzeczy, by przygotować taką książeczkę :D


I wrote names of the cakes and added simple pictures - next, I cut these labels and glued them to paper bags. I wrote the recipies on stationary paper.

Napisałam nazwy ciast i dodałam do nich proste obrazki - następnie wyciełam je i najkleiłam na papierowe torebki. Na ozdobnym papierze napisałam przepisy na ciasta. 


I fold the recipies in half and put them to paper bags.

Zgięłam moje przepisy i zapakowałam je do torebek.


Instead of stapler, I used decorative studs. I also added a few empty bags, so Basia could write her own recipes and keep in a book.

Zamiast zszywacza, użyłam ozdobnych ćwieków. Dodałam też do książki parę pustych torebek, żeby Basia mogła napisać swoje przepisy i trzymać je w książeczce.
I used this idea to make a little cookbook. But there are so many different possibilities! You can make a beautiful birthday card or you can write a travel journal on paper bags and put tickets, photographs, etc. inside.

Wykorzystałam ten pomysł, żeby zrobić małą ksiażkę kucharską. Jest jednak wiele różnych możliwości! Można np. zrobić piękną kartkę urodzinową albo pamiętnik z wakacji, gdzie na torebkach opiszemy poszczególne etapy naszej wycieczki, a w środku schowamy bilety, zdjęcia, itd. In the pictures above you can see plum cake - the first one Basia learned to bake :D

Na powyższych zdjęciach ciasto ze śliwkami - pierwsze, które Basia nauczyła się piec :D


My gifts at Basia's home - Basia studying the book and a little succulent on rocks :D And of course, our favourite plum cake! :)

Moje prezenty w domu Basi - Basia, czytająca przepisy i mały sukulent na kamieniach :D I oczywiście, nasze ulubione ciasto ze śliwkami! :)


Vivi always takes part in my projects. I would like to believe that she wants to help me, but here the only reason she was under the table was the cake. She hoped I would disappeared for a moment, so she could eat it all :D

Vivi zawsze bierze udział w moich projektach. Chciałabym wierzyć, że chce mi pomóc, ale w tym przypadku jedynym powodem, czemu wlazła pod stół było ciasto. Miała nadzieję, że zniknę na chwilę i będzie mogła zjeść je całe :D


No comments:

Post a Comment