Sunday, April 21, 2013

My Vertical Garden in a Wooden Pallet - Mój ogród wertykalny w drewnianej palecieAfter a short break, I'm back! With the sun shining, warm days and not so cool nights, I've plenty of energy and new ideas to write about. I'm going to start with something I love - my balcony garden.  Since I moved out, I've been creating a herb garden. It's not always a success. One year everything grows well while the other year it's a disaster:) I hope this year is going to be a success! It's a first full season in our new flat (we moved in last July), so I hope for plenty of greens and fruits:)

Po krótkiej przerwie, wracam! Słońce świeci, ciepłe dnie, coraz mniej chłodne noce, a ja mam pełno energii i pomysłów do opisania. Zacznę od czegoś, co uwielbiam, czyli mój balkonowy gródek. Od kiedy wyprowadziłam się od rodziców, tworzę sobie ogródek ziołowy. Nie zawsze jest to sukces. Jednego roku wszystko rośnie jak na drożdżach, podczas gdy w kolejnym jest totalną porażką. Mam nadzieję, że w tym roku będzie pełen sukces:) Jest to pierwszy pełen sezon ogrodniczy na naszym balkonie (wprowadziliśmy się w lipcu), więc mam nadzieję na dużo zieleninki i owocków:)

Our balcony is long (over 5m) and narrow (1-1.2m). I can't have too many pots. Last Monday I attended a workshop, where I learned how to make a vertical garden with a wooden pallet - something that doesn't need a lot of space while a lot of plants can grow in it. What's even better, this garden is a great DIY and a low-cost project.

Nasz balkon jest długi (ponad 5m) i wąski (1-1.2m). Nie mogę mieć tu dużo donic. W zeszły poniedziałek byłam na warsztatach, gdzie nauczyłam się jak zrobić ogród wertykalny z drewnianej palety.  Jest to rozwiązanie nie zabierające dużo przestrzeni podczas gdy dużo roślinek znajduje swoje miejsce. Co jeszcze lepsze, jest to wspaniały projekt DIY i nie kosztuje dużo.


My husband encouraged me to plant herbs, lettuces and other edible plants that's why I bought a wide variety of herbs. I bought them from a gardener so I hope they will grow well:) I'm also excited about running bean seeds - it's a special kind of this plant which should grow well in a pot. We will see in July:)

Mój mąż zachęcił mnie do sadzenia ziół, sałat i innych jadalnych roślinek na balkonie. Stąd wybrałam różne sadzonki ziół. Kupiłam je u ogrodnika, więc mam nadzieję, że będą dobrze rosły. Jestem też podekscytowana, ponieważ znalazłam nasionka fasolki szparagowej, przeznaczonej specjalnie na balkon do doniczki. Przekonamy się w lipcu jak to jest na prawdę:)To turn a pallet into a garden you need:

- a wooden pallet
- saw (optional)
- sanding paper
- paint (optional, but if it's possible that it will rain on your garden, I advice you to paint the pallet with special paint)
- landscape fabric
- gardening foil (like the one used in greenhouse construction)
- stapler
- soil
- plants:)

Będzie nam potrzebne:

- drewniana paleta
- piła (opcjonalnie)
- papier ścierny
- farba (opcjonalnie, ale jeśli nasz ogród będzie narażony na działanie deszczu itp. to polecam pomalowanie specjalną farbą)
- tkanina przepuszczająca wodę
- folia ogrodnicza (taka sama, jak używana do budowy szklarni)
- zszywacz
- ziemia
- roślinki:)


I cut my pallet in half to make two smaller ones as my balcony is long. I used the sanding paper to smooth out the wood. I didn't paint it as I hope no water will damage my garden:) You have to cut the fabric and foil so that they will fill the spaces making pockets for your plants. Fabric is the top layer and it can't touch the foil in the bottom, there should be some space between them. When all the pockets are made, you can fill them with soil and plants. After a few days my plants should adjust to their new positions. I hope that after two months I'll see only green plants which will cover the pallet:) Now I wait for some free time to spend on the balcony to read a book and relax.

Ucięłam, a właściwie to tato uciął, paletę w połowie, by zrobić dwie mniejsze. Użyłam papieru ściernego by wygładzić drewno. Nie malowałam palety, ponieważ jest z dala od barierek i raczej nie powinno bezpośrednio na nią padać.  Tkaninę i folię należy przyciąć tak, by wypełniły przestrzenie w palecie tworząc kieszenie na roślinki. Tkanina jest górną warstwą i nie może na spodzie dotykać folii, powinna zostać niewielka przestrzeń między nimi. Kiedy wszystkie kieszenie są zrobione, można wypełnić je ziemią i roślinkami. Po kilku dniach roślinki powinny oswoić się z nową pozycją. Mam nadzieję, że za dwa miesiące będę widziała tylko zielone roślinki, które zakryją paletę. Teraz wyczekuję chwili wolnego by posiedzieć na balkonie, poczytać książkę i się zrelaksować.


In two weeks time I'm going to have 5 days off and I want to make something similar to the planter below for wild strawberries. I have to collect some bottles first:)

Za dwa tygodnie będę miała pięc dni wolnego (Majówka!) i chcę zrobić coś podobnego, jak na zdjęciach poniżej, dla poziomek. Musze jednak napierw pozbierać butelki:)


The workshop I attended was organized in Galeria Szara in Cieszyn. They have this great bottle pots in one of the windows of their gallery:)

Warsztaty, w których brałam udział, były zorganizowane przez Galerię Szarą w Cieszynie. Również tak znajduje się uprawa butelkowa:)

No comments:

Post a Comment