Sunday, April 28, 2013

My Rock Garden in a Wooden Fruit Box - Skalniak Skrzyniak w skrzynce po owocachAfter making a vertical garden in a wooden pallet, I decided it's high time to make something with a wooden fruit box. Despite the cold weather, I spent two hours on the balcony creating my very own rock garden. The basics are the same as in a vertical garden - you have to make a two layer lining in a box, fill it with soil and plant your plants.

 Po tym jak zrobiłam ogródek w drewnianej palecie, zdecydowałam, że najwyższa pora zająć się również drewnianą skrzynką na owoce. Pomimo zimnej pogody, spędziłam dwie godziny na balkonie tworząc mój własny skalniak - skrzyniak. Zasady są te same jak przy tworzeniu ogródka w palecie - potrzebne są dwie warstwy na wyściółkę, ziemia i można sadzić roślinki.


I've chosen a variety of different plants in a gardening centre. I have no idea what are their names, I just know they are all suitable for a rock garden:)

Wybrałam różne roślinki w centrum ogrodniczym. Nie mam pojęcia jak się nazywają, jednak wszystkie są roślinkami do skalniaka:)


I added some pebbles. Do you remember my painted pebbles? I also added them to the rock garden.

Dodałam  trochę kamyczków. Pamiętacie post o malowaniu kamyków? Dodałam je także do skrzyniaka.