Sunday, August 28, 2016

Back to School - Inspiration board


Going back to school after summer holidays is usually difficult. Why don't do a creative DIY project to make it easier? I love these eight ideas, but you can check my Pinterest board for even more :D

Powrót do szkoły po wakacjach jest zawsze trudny. Może by tak zrobić jakiś kreatywny projekt DIY, żeby go trochę ułatwić? Te osiem poniższych pomysłów bardzo mi się spodobało, zapraszam na moją tablicę na Pintereście po więcej pomysłów :DTuesday, August 23, 2016

Let's Make a Mixtape!


Do you remember the times when all the songs were on cassettes? Let's move back in time and make this cool mix tape!

Pamiętacie czasy piosenek na kasetach? Przenieśmy się w czasie i zróbmy oldschoolową składankę! 


You need to prepare a USB stick with some music of your choice and an old cassette.

Przygotuj pendrive'a z muzyką oraz starą kasetę.


Use a screwdriver to remove the screws. Some cassettes don't have them, you have to just "open" them.

Użyj śrubokręta, żeby pozbyć się śrubek. Niektóre kasety ich nie mają wystarczy wtedy otworzyć je delikatnie.Remove all the parts from the cassettes. As you see there are many leftovers.

Usuń wszystkie części z wnętrza kasety. Jak widać, sporo tego jest.


The most difficult part is removing a piece of plastic from the cassette to make a hole for your USB stick. I used special scissors but you can also try to heat some metal and melt this part of your cassette. Just be careful no to harm yourself and not to break the cassette.

Najtrudniejszym etapem jest usunięcie kawałka plastiku z kasety po to, żeby zrobić dziurę na pendrive'a. Ja użyłam specjalnych nożyc, ale myślę, że z powodzeniem można rozgrzać kawałek metalu i stopić tę część kasety. Uważajcie, żeby nie zrobić sobie krzywdy i nie połamać kasety.Place your USB stick inside the cassette and put back the screws.

Umieść pendrive'a wewnątrz kasety i włóż spowrotem śrubki.


Decorate the tape with pieces of paper, stickers or paint it. I used the tape to fill the gift box.

Udekoruj taśmę kawałkami papieru, naklejkami albo ją pomaluj. Wykorzystałam taśmę do wypełnienia pudełka na prezent. 


Give your mix tape and listen to music :D

Podaruj składankę i posłuchaj muzyki :DSunday, August 21, 2016

Ahoy!


Today I want to show you my attempt at a great DIY project which I found at Handmade Charlotte blog. It's a simple, funny and creative idea - perfect to make at the end of holidays.

Dziś chciałam pokazać moje podejście do projektu DIY, który znalazłam na blogu Handmade Charlotte.  Jest to prosty, zabawny i kreatywny pomysł - idealny na zakończenie wakacji.


To make these little cute sailboats you don't need any special things. Everybody should find some string or thread, nice paper and a toothpick. If you don't have three wine corks... Well, what should I say? Have a romantic dinner or a party with your friends :D

Do zrobienia tych malutkich żaglówek nie potrzeba żadnych specjalnych materiałów. Każdy znajdzie u siebie kawałek sznurka albo nici, ładny papier i wykałaczkę. Jeśli nie macie korków z wina... Cóż mogę powiedzieć? Zróbcie romantyczną kolację lub spotkajcie się z przyjaciółmi :D


3 corks will make our boat. Put them together. As I noticed, some corks are longer, some are shorter so choose even corks or cut them if you want.

3 korki będą naszą łodzią. Połóż je razem. Jak zauważyłam, niektóre korki są dłuższe, inne krótsze, więć wybierz równe korki albo je przytnij jeśli chcesz.


Wind your string around the corks and tie a knot.

Owiń sznurek naokoło korków i zawiąż.


Cut a triangle which will be your sail. Make one tiny hole at the top and one at the bottom of it. Then put a toothpick inside.

Wytnij trójkąt, który będzie żagielkiem. Zrób małą dziurkę na górze i na dole żagla. Następnie przełóż przez nie wykałaczkę.


Stick the toothpick to your boat and your sailboat is ready!

Wbij wykałaczkę do łódeczki i żaglówka jest gotowa!


Now you can fill a jar with water and put there your boat. I guess this can be a nice decoration that will bring memories of previous holidays. I put to my jar some seashells which I found on Bali during my last holidays - it's a nice display!

Teraz możesz napełnić słoik wodą i włożyć do niego łódkę. Myślę, że jest to fajna ozdoba, która będzie przypominać mijające wakacje. Do mojego słoika włożyłam muszelki, które znalazłam na Bali podczas moich ostatnich wakacji. 


Such a jar with a sailboat will be also a perfect decoration for a marine or pirate themed birthday party :D Children can make the sailboats during the party or they can get them as party favors! You can also fill the bath with water, put there a sail boat and blow the wind into the sail to see how fast it can move. It can be an exciting game for your kids!

Taki słoik z żaglówką będzie też fajną dekoracją na stole podczas pirackiego lub morskiego przyjęcia urodzinowego. Dzieci mogą same zrobić łódeczki na przyjęciu lub dostać je jako prezenty. Można też napełnić wannę wodą i dmuchać w żagielki, żeby zobaczyć jak szybko porusza się łódka. Może to być ekscytująca zabawa dla dzieci :D

Tuesday, August 16, 2016

Colourful doors and stone walls - Malta, part 1
I love travelling. Since I was a little kid I've dreamt about visiting different parts of the world and now I try to do so as often as possible. I don't use any travel agencies, I plan and book everything by myself because of a few reasons. First of all, it's much cheaper to organize a trip by yourself. Next, you visit places you want to visit and you stay there as long as you want to. While traveling alone, you meet more people, learn more about the locals and their traditions. We are free, there are no schedules and no routines. You really discover the world :D 

Uwielbiam podróżować. Od kiedy byłam dzieckiem zawsze marzyłam o zwiedzaniu różnych części świata i teraz mogę próbować to robić tak często, jak to tylko możliwe. Nie korzystam z usług biur podróży, planuję i rezerwuję wszystko sama, a to z kilku powodów. Przede wszystkim o wiele taniej jest zorganizować sobie wyjazd samemu. Na takim wyjeździe zwiedzamy miejsca, które nas interesują i zostajemy w nich tak długo, jak nam się podoba.  Kiedy podróżujemy sami, poznajemy więcej osób, uczymy się więcej o lokalnych ludziach i ich tradycjach. Jesteśmy wolni, nie ograniczają nas żadne harmonogramy ani rutyny. Na prawdę możemy odkrywać świat :DOne of the places I visited is Malta. I went there two years ago - it was my winter break holidays :) I was impressed by the architecture of Valetta, the capita city. Narrow streets, colourful doors, stone walls and sea breeze - with no crowds as it was not the season, the place was so tranquil. Today I want to share the photos of the Valetta's streets. More about my escape to Malta soon. 
Stay tuned!

Jednym z miejsc, które odwiedziłam była Malta. Pojechałam tam dwa lata temu - były to moje zimowe wakacje. Architektura Valetty, stolicy Malty, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Wąskie uliczki, kolorowe drzwi, kamienne mury i morska bryza - zero tłumów, ponieważ było poza sezonem, miejsce było niezmiernie spokojne. Dziś chciałabym podzielić się zdjęciami ulic Valetty. Więcej o mojej wycieczce na Maltę wkrótce.
Do usłyszenia!

Sunday, August 14, 2016

Beach, Please! - Inspiration Board


Who doesn't like the beach and the seaside? For me, there's no other place that makes me feel calm and relaxed like the beach. I love warm sand and the sound of the sea. Here is a collection of DIY projects inspired by the seaside. Check my pinterest board for more inspiration and some cool beach posters.

Kto nie lubi plaży i morza? Dla mnie, nie ma drugiego tak relaksującego i uspokajającego miejsca jak plaża. Uwielbiam ciepły piasek i szum morza. Poniżej zbiór projektów DIY zainspirowanych morzem. Odwiedźcie moją kolekcję na pintereście po więcej inspiracji i fajne plażowe plakaty.


1. Driftwood sailboat 2.  Make this cute denim whale 3. Make driftwood at home 4. Sand display 5. Origami whales 6. Beach house decorating ideas 7. Visit this amazing beach cabin