Monday, February 25, 2013

Kate Spade New York: Things We LoveThings We Love is a great book which I got as a present from my husband. It's not a book which you read, but you admire each page. Photographs are beautiful and so inspiring.

Things We Love jest wspaniałą książką, którą dostałam w prezencie od mojego męża. Nie jest to książka do czytania, ale raczej do podziwiania. Zdjęcia w niej są piękne i bardzo inspirujące do pracy.


Moreover, I love similar things as presented in the book:) I must also say, that the book is designed in a nice way, with gold edges and bright pink cover. I like the fonts which are used in the book. To be honest I browse through it every day and I can'r get enough!

Co więcej, uwielbiam podobne rzeczy do tych, pokazanych w książce:) Muszę przyznać, że książka jest ładnie zaprojektowana i wydana, ze złotymi brzegami i jaskrawo różową okładką. Podobają mi się też czcionki użyte w książce. Mówiąc szczerze, codziennie ją przeglądam i nie mam dość!