Tuesday, January 08, 2013

Painted stones - Malowane kamienieAfter seeing different images of painted stones and pebbles I wanted to paint some of my own. I went for a short walk and brought home a few pebbles and stones.

Po obejrzeniu obrazków w internecie pokazujących pomalowane kamyczki i kamienie, chciałam sama pomalować jakieś. Udałam się więc na krótki spacer i przyniosłam do domu potrzebny materiał.


I took different things which I thought would be good to paint on stones, such as acrylic paint, corrector pen and nail polish.

Pozbierałam różne rzeczy, które jak mi się wydawało będą się nadawać do malowania po kamieniach. Przyniosłam: farbę akrylową, korektor, lakier do paznokci.


As I discovered, it is much more difficult to draw small details on stones then on paper as their surface is not smooth. I did my best but I'm not completely satisfied with the results.

Jak się przekonałam malowanie małych detali na kamykach nie jest takie proste jak na papierze, ponieważ ich powierzchnia nie jest gładka. Starałam się jak mogłam, ale jestem średnio zadowolona z efektu końcowego.


What can you do with your stones? Of course you can admire your art or display them on the fireplace. You can use them outside on a tablecloth so that it won't fly away:) But the idea which I liked the most is the one you can see below.

Co takiego można zrobić z takimi kamykami? Oczywiście można je podziwiać albo ustawić na kominku. Można też użyć ich na zewnątrz do przytrzymania obrusu, żeby nie odleciał. Pomysł, który mi się spodobał najbardziej możecie zobaczyć poniżej:)


What do you think about such a candle holder? It's a great idea for wine glasses which are left from a whole set:)

Jak wam się podoba taki świecznik? Jest to fajny pomysł na wykorzystanie kieliszków, które zostały z kompletu:).